English Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-12 08:33:35 CEST
INVL Baltic Real Estate
Pranešimas apie esminį įvykį

„INVL Baltic Real Estate“ akcininkai pritarė siūlymui skirti dividendus už 2021 metus

2022 m. balandžio 12 d. įvykęs eilinis „INVL Baltic Real Estate" (toliau – „Bendrovė“) akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pritarti 0,12 EUR dividendų akcijai skyrimui už 2021 metus (bendra dividendams skiriama suma už 2021 m. sudarys 967 369,68 EUR).

Bendrovė pažymi, kad dividendai bus išmokėti bei dividendų mokėjimo tvarka už 2021 m. paskelbta per mėnesį nuo vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo, patvirtinusio sprendimą skirti dividendus. Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2022 m. balandžio 27 d. pabaigoje), bus Bendrovės akcininkais.

Pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos „INVL Baltic Real Estate“, ISIN kodas LT0000127151, akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2021 metus, yra 2022 balandžio 26 d.

Be to, 2022 m. balandžio 12 d. įvykęs visuotinis eilinis Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarė pagrindinėms sąlygoms, vadovaujantis kuriomis bus vykdomas Bendrovės savų akcijų supirkimas.

Papildoma informacija:

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams už 2021 m. išmokės 1 mln. eurų dividendų, vienai akcijai skiriant 0,12 euro. Šis ir kiti sprendimai priimti šiandien vykusiame bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

„Sėkminga bendrovės veikla rodo mūsų gebėjimą kurti reikšmingą turto vertės augimą ir investuotojams leidžia išmokėti didesnius nei bendrovės dividendų politikoje 0,09 euro numatytus dividendus“, – sakė „INVL Baltic Real Estate“ investicinio komiteto narys Vytautas Bakšinskas.

Dividendai bus išmokėti per mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo, teisę juos gauti turės asmenys, kurie šių metų balandžio 27 d. pabaigoje bus „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai. Pagal 2022 m. balandžio 11 dienos akcijos kainą dividendų pajamingumas sudaro virš 5 proc.

„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksą šalia Rygos aplinkkelio. Bendrovės objektų užimtumas metų pabaigoje siekė nuo 98 iki 100 proc.

„INVL Baltic Real Estate“ šiuo metu valdomo turto plotas yra 28 tūkst. kv. m., vertė – 29,6  mln. eurų.

Nuo bendrovės, kaip kolektyvinio investavimo subjekto, veiklos pradžios (2016 m. gruodžio 22 dienos) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas aukščiausių stabilią grąžą uždirbančių nekilnojamojo turto fondų Baltijos šalyse, prieinamas mažmeniniams investuotojams. Fondas veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com