English Estonian
Avaldatud: 2023-11-08 09:46:33 CET
Nordecon
Börsiteade

PARANDUSTEADE: Teave tütarettevõtja müügi kohta

Tänase börsiteate OÜ Nordecon Betoon müügitulu ja puhaskasumit kajastavas tabelis oli 2020. aasta müügitulu lahtris viga.

Vabandame eksituse pärast.

Järgneb parandatud börsiteade.

07.11.2023 toimunud Nordecon AS (edaspidi ka Selts) nõukogu koosolekul otsustati müüa kogu Seltsile kuuluv 52%-line enamusosalus OÜ-s Nordecon Betoon (edaspidi ka Ühing) praeguste vähemusosanike kontrolli all olevale äriühingule. Müügitehingu lõpule viimine eeldab selle kinnitamist Nordecon AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku poolt, mis toimub 29.11.2023. Nordecon AS-ile kuuluva Ühingu osa nimiväärtusega 13 286 eurot eest tasutav summa on 9 050 000 (üheksa miljonit viiskümmend tuhat) eurot ning see tasutakse ühe maksena osa vastu (DVP tehing). Osa omandamise ja müügihinna vahe on 8 219 233 eurot, mis mõjutab Seltsi 2023. aasta finantstulu.

Seltsile kuuluva Ühingu osaluse võõrandamisega väljub Nordeconi kontsern kasumlikel tingimustel omajõududega tehtavate betoonitööde alltöövõtuturult ning keskendub oma peamistele teenustele ehituse peatöövõtu ja projekteerimise juhtimise valdkonnas. 

OÜ Nordecon Betoon majandustegevuseks on betoonitööde teostamine ning tegutsemine peatöövõtjana hoonete ehituse ja projekteerimise valdkonnas. Ühingu tegevus on suunatud eelkõige Eesti ehitusturule, läbi tütarettevõtte Nobe Rakennus Oy tegutsetakse ka Soome ning projektipõhiselt Läti ja Leedu ehitusturul.

OÜ Nordecon Betoon 2022. ja 2021. aasta auditeeritud majandusaasta aruanded on lisatud antud teatele manustena. Ühingu kolme viimase majandusaasta müügitulu ja puhaskasum olid:

(eurodes) 2020 2021 2022
Müügitulu 79 222 473 73 775 855 102 575 491
Puhaskasum 2 256 695 1 191 832 2 563 835


OÜ Nordecon Betoon müügitulu 2022. aasta majandustulemuste järgi oli 102 575 491 eurot, mis konsolideerituna (arvestades sisekäivet) moodustas 28,4% Nordecon AS-i 2022. aasta konsolideeritud müügitulust, mis tähendab, et enamusosaluse võõrandamist võib lugeda oluliseks Nasdaq Tallinna börsi reglemendi osa „Nõuded Emitentidele“ tähenduses.

Tegemist ei ole seotud isikuga tehinguna käsitletava tehinguga Nasdaq Tallinna börsi reglemendi osa „Nõuded Emitentidele“ tähenduses ning Nordecon AS-i nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

OÜ Nordecon Betoon 2023. aasta majandustegevuses pole toimunud olulisi muudatusi võrreldes varasema perioodiga. Ühingul puuduvad 30.09.2023 seisuga laenukohustused. OÜ Nordecon Betoon vähemusosanikeks on võrdsetes 24%-listes osades Mait Rõõmusaar ja OÜ Varavalvur. Ühing pole seotud kohtu- ja vahekohtumenetlustega, mis võiksid oluliselt mõjutada Ühingu majandustegevust. 2023. aasta esimese üheksa kuuga on OÜ Nordecon Betoon osutanud Nordecon AS-ile ja teistele konsolideerimisgrupi äriühingutele alltöövõtu teenust summas 6 367 862 eurot ning jätkab teenuste osutamist kehtivate lepingute alusel ka pärast tehingu lõpuleviimist.

OÜ Nordecon Betoon juhatus on kaheliikmeline ning sinna kuuluvad Mait Rõõmusaar (esimees) ja Priit Nigols. Ühingu nõukogu liikmed on Gerd Müller (esimees), Maret Tambek, Andri Hõbemägi, Priit Luman ja Andre Luman.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2022. aasta konsolideeritud müügitulu oli 323 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 570 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com
www.nordecon.com

ManusedNordecon_Betoon_OU-aruanne_2021.pdf
Nordecon_Betoon_OU-aruanne_2022.pdf