English Lithuanian
Paskelbta: 2020-05-19 16:30:00 CEST
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Ignitis gamyba“ pateikė prašymą išbraukti akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – GEN ir Bendrovė). Bendras AB „Ignitis gamyba“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. gegužės 19 d., įgyvendindama 2019 m. gruodžio 4 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, pateikė prašymą AB Nasdaq Vilnius išbraukti Bendrovės akcijas iš Nasdaq Vilnius Baltijos oficialiojo prekybos sąrašo ne vėliau kaip nuo 2020 m. liepos 1 d. (paskutinė buvimo oficialiajame prekybos sąraše diena – ne vėliau kaip 2020 m. birželio 30 d.).

Kaip jau buvo skelbta anksčiau (nuoroda), nuo 2020 m. gegužės 18 d. yra įgyvendinamas privalomas GEN akcijų išpirkimo procesas. GEN akcininkai jiems priklausančias akcijas „Ignitis grupei“ turi parduoti per 90 kalendorinių dienų nuo šio viešo paskelbimo apie privalomą akcijų išpirkimą. Paskutinė diena, kai galima parduoti akcijas privalomo išpirkimo metu, yra 2020 m. rugpjūčio 17 diena. Tai reiškia, kad GEN akcininkai iki šios datos galės parduoti akcijas per Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržą, nepriklausomai nuo to, kad Bendrovės akcijos jau bus išbrauktos iš prekybos sąrašo.

Daugiau informacijos: Tadas Markevičius, Ryšių su visuomene projektų vadovas, tel. +370 676 28911, el. paštas tadas.markevicius@ignitis.lt