Published: 2020-12-30 08:00:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Ignitis grupės“ įmonių grupės preliminarūs 2020 m. 11 mėnesių finansiniai duomenys

2020 metų 11 mėnesių preliminarūs „Ignitis grupės“ įmonių grupės (toliau – Grupės) finansiniai duomenys:

 Lapkritis
 2020 m.2019Pokytis
Pajamos122,3 mln. Eur100,1 mln. Eur22,2 proc.
Koreguota EBITDA*29,1 mln. Eur25,9 mln. Eur12,4 proc.
    
 Sausis - Lapkritis
 2020 m.2019Pokytis
Pajamos1,089,8 mln. Eur989,7 mln. Eur10,1 proc.
Koreguota EBITDA*254,2 mln. Eur237,6 mln. Eur7,0 proc.

Grupės pajamos 2020 m. sausio – lapkričio mėnesiais siekė 1,089,8 mln. eurų ir buvo 10,1 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2019 m. (989,7 mln. eurų). Grupės pajamos daugiausiai augo dėl didesnių pajamų tinklų segmente, kurias lėmė energijos persiuntimo paslaugos, kurią sudaro energijos perdavimo, skirstymo ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) dedamosios, kaina.

Grupės koreguotas EBITDA rodiklis 2020 m. sausio – lapkričio mėn. siekė 254,2 mln. eurų ir buvo 7,0 proc. didesnis palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2019 m. (237,6 mln. eurų). Šį augimą lėmė geresni rezultatai tinklų segmente dėl investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą augančios reguliuojamo turto vertės, geresni Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloko rezultatai lanksčiosios gamybos segmente bei efektyvus Kruonio HAE panaudojimas žaliosios gamybos segmente.

*Bendrovės preliminarus 2020 m. bei faktinis 2019 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Daugiau informacijos:
Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076