English Estonian
Avaldatud: 2023-05-08 08:55:00 CEST
Ekspress Grupp
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

Muudatused AS Ekspress Grupp juhatuses

ASi Ekspress Grupp nõukogu otsustas valida uueks juhatuse liikmeks Karl Antoni tähtajaga 5. juuni 2026. Karl Antonist saab arendusjuht, kes vastutab kontserni arendustegevuse eest.  

Ekspress Grupi juhatus tegutseb alates 5. juunist 2023 järgmises koosseisus: Mari-Liis Rüütsalu (juhatuse esimees), Signe Kukin ja Karl Anton.

Karl Antoni CV on lisatud börsiteatele.

Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1600 inimesele.

ManusCV Karl Anton EST.pdf