Offentliggjort: 2010-04-29 12:15:36 CEST
Københavns Lufthavne A/S
Kvartalsrapport
Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010
DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN     1. JANUAR
-
31. MARTS 2010 

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for
perioden 1. januar - 31.
marts 2010. 

RESUME FOR DE FØRSTE TRE MÅNEDER AF
2010 

En samlet vækst i antallet af passagerer på 11,4 procent gav
Københavns
Lufthavne (CPH) et godt første kvartal i 2010. Væksten var drevet
af flere
transfer- og internationalt afgående passagerer såvel som en fortsat
kraftig
stigning i antallet af indenrigspassagerer. CPH fastholder
forventningerne til
årets resultat trods lukningen af det danske luftrum - og
dermed Københavns
Lufthavn - i begyndelsen af andet kvartal som følge af det
islandske
vulkanudbrud. 

Stigningen på 11,4 procent i passagertallet i
første kvartal 2010 har bidraget
til en stigning i den samlede omsætningen på
7,4 procent til DKK 703,5 mio.
Resultatet før skat steg til DKK 170,6 mio.,
hvilket primært skyldes højere
omsætning, lavere driftsomkostninger, delvist
grundet
omstruktureringsomkostninger i første kvartal 2009, og færre
hensættelser til
tab sammenlignet med første kvartal 2009. 

Stigende
rejseaktivitet igennem hele første kvartal og specielt den øgede
konkurrence
på det danske indenrigsmarked har været medvirkende til det gode
resultat. CPH
har også set forbedrede load factors og et stigende antal
passagerer på
udenrigstrafikken hos bl.a. Norwegian, Cimber Sterling og SAS.
Det strategiske
partnerskab, som CPH har indgået med SAS om blandt andet
reduktion af
transfertiden, har båret frugt i form af flere transferpassagerer. 

Som en
konsekvens af væksten i passagertallet er den kommercielle omsætning
i
specielt tax-free butikkerne steget i første kvartal
2010.
Parkeringsomsætningen blev også påvirket af den positive udvikling i
antallet
indenrigspassagerer, samt at businesspassagererne er vendt tilbage.


På grund af genforhandling af en række kontrakter som følge af en
relancering
af strategien i shoppingcentret, var omsætningen i
specialbutikkerne lidt under
niveau sammenlignet med første kvartal 2009.


HIGHLIGHTS FOR DE FØRSTE TRE MÅNEDER AF 2010

• Passagertallet i
Københavns Lufthavn steg med 11,4 procent i første kvartal
2010. Antallet af
lokalt afgående passagerer steg med 15,2 procent, og
transfererende passagerer
steg med 5,2 procent 

• Omsætningen steg med 7,4 procent til DKK 703,5 mio.
(2009: DKK 655,2 mio.)

• EBITDA steg med 24,4 procent til DKK 331,4 mio.
(2009: DKK 266,5 mio.).
EBITDA udgjorde DKK 337,4 mio., når der korrigeres for
særlige forhold (2009:
DKK 292,1 mio.). EBITDA var positivt påvirket af
stigningen i passagertallet.
Første kvartal 2009 var også påvirket af
omstruktureringsomkostninger 

• EBIT steg med 35,7 procent til DKK 218,4
mio. (2009: DKK 161,0 mio.).
Korrigeret for særlige forhold udgjorde EBIT DKK
224,4 mio. (2009: DKK 186,6
mio.) 

• Resultat fra de internationale
investeringer udgjorde et overskud på DKK 8,1
mio., hvilket er et fald på DKK
1,0 mio. (2009: overskud på DKK 9,1 mio.) 

• Resultat før skat steg til DKK
170,6 mio. (2009: DKK 110,4 mio.). Korrigeret
for særlige forhold udgjorde
resultat før skat DKK 176,6 mio. (2009: DKK 136,0
mio.) 

• Investeringer
udgjorde DKK 108,9 mio. i de første 3 måneder af 2010 (2009:
DKK 100,3 mio.)


FORVENTNINGER TIL 2010 

Det samlede antal passagerer forventes at stige
i overensstemmelse med det
forventede trafikprogram for 2010 samt den
væsentlige stigning i første kvartal
2010. På baggrund af forventede højere
driftsomkostninger primært grundet
afskrivninger, som er afledt at det høje
investeringsniveau, forventes resultat
før skat at blive lidt lavere end i
2009, når der tages højde for særlige
forhold. På baggrund af den positive
udvikling i første kvartal 2010 forventes
den midlertidige lukning af
lufthavnen grundet vulkanudbruddet ikke at ændre
forventningerne til 2010.


CPH søger fortsat at tilpasse investeringsniveauet til den nuværende
økonomiske
situation. I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at
investere cirka
DKK 500 mio. i 2010. Dertil kommer CPH Swift og andre
kommercielle
investeringer.
 


fbm q1 2010 dk.pdf