Paskelbta: 2021-03-16 15:00:00 CET
LITGRID
Metinė informacija

LITGRID AB skelbia 2020 m. audituotų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorė LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, Lietuva) skelbia Bendrovės finansines ataskaitas, metinį pranešimą ir nepriklausomo audito išvadą už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d.


Pagrindiniai 2020 m.  audituoti finansiniai rodikliai:

  • Pajamos – 207,5 mln. Eur (2019 m. – 183,9 mln. Eur);
  • EBITDA – 51,8 mln. Eur (2019 m. – 22,3 mln. Eur);
  • Grynasis pelnas – 26,6 mln. Eur (2019 m. 3,0 mln. Eur).

Pranešimas dėl LITGRID AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bus skelbiamas kovo 26 d.


Pridedama:

  1. Bendrovės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir nepriklausomo audito išvada.

Daugiau informacijos:
Jurga Eivaitė, LITGRID komunikacijos projektų vadovė
+370 613 19977
jurga.eivaite@litgrid.eu

PriedasLITGRID AB 2020 FA LT.pdf