Offentliggjort: 2020-08-26 16:14:39 CEST
PFA Invest
Halvårsrapport

Halvårsrapport 2020 for Investeringsforeningen PFA Invest


Hermed offentliggøres halvårsrapport 2020 for Investeringsforeningen PFA Invest, som bestyrelsen har godkendt dags dato.

Halvårsrapporten vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelig på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S

 

Vedhæftet fil


Halvarsrapport PFA Invest 2020.pdf