English Latvian
Publicēts: 2022-11-16 12:53:42 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža piemēro uzraudzības statusu AS "HansaMatrix"

Nasdaq Riga valde š.g. 16. novembrī nolēma piemērot uzraudzības statusu AS „HansaMatrix” (HMX1R, ISIN: LV0000101590) .

Birža uzraudzības statusu piemēro saskaņā ar Biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 71. apakšpunktu, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, ja tiek izteikts Emitenta akciju atpirkšanas piedāvājums vai ir publiski paziņots par nodomu izteikt šādu piedāvājumu.

AS “HansaMatrix” ir publiskojusi paziņojumu, kurā informē par to, ka SIA “Emsco” Akciju atpirkšanas likumā noteiktajā kārtībā plāno izteikt brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu AS “HansaMatrix” akcionāriem.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.