Danish English
Offentliggjort: 2023-09-14 16:05:47 CEST
Dataproces Group A/S
Selskabsmeddelelse

Dataproces Group A/S: Ledende medarbejders og deres nærtståendes transaktioner

Selskabsmeddelelse nr. 10/2023 - intern viden: Ledende medarbejderes transaktioner

Intern viden: Dataproces Group A/S har i henhold til Markedsmisbrugsforordningens Artikel 19 modtaget følgende notifikation om ledende medarbejderes og/eller disses nærtståendes transaktioner.

Michael Binderup, der er CEO i Dataproces Group A/S, har den 14. september 2023 købt  30.000 stk. aktier i Dataproces Group A/S, til gennemsnitlig kurs 2,46 svarende til DKK 73.800 kr.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede skema.

Kontakter

Om Dataproces Group A/S

Dataproces er et innovativt IT- og konsulenthus med speciale i løsninger, der er målrettet landets kommuner og deres digitale administration. Løsningerne spænder bredt fra robotteknologi og SaaS til dataanalyser samt sparring og rådgivning. Udgangspunktet og formålet er dog altid det samme: At bruge data til at skabe ny viden, smartere processer og øget effektivitet til gavn for både borger og kommune.

Dataproces – vi skaber værdi med data!


Download selskabsmeddelelse.pdf
Transaktioner Michael Binderup.pdf