Paskelbta: 2018-03-01 16:20:00 CET
Zemaitijos Pienas
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo

Telšiai, Lietuva, 2018-03-01 16:20 CET --  

 

AB „Žemaitijos pienas“ (toliau - Bendrovė) gavo  Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. 241-38 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Žemaitijos pienas““ (toliau - Sprendimas).  Bendrovė, vadovaudamasi Sprendime nurodytais įpareigojimais viešai skelbia pranešimą ir atskleidžia Sprendimo rezoliucinės dalies 4 punkte nurodytą informaciją (žr. šio pranešimo priedą).

Dėl Sprendimo rezoliucinės dalies 4.4. punkto: 2017 m. metinės finansinės ataskaitos bus parengtos ir paskelbtos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais terminais.

Bendrovė nesutinka su Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu ir mano, jog formalių reikalavimų neatitikimai yra nulemti skirtingo teisinio reguliavimo aiškinimo, todėl Bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka skųs Sprendimą.

Pažymėtina, kad Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nurodė:

1) kad nebuvo nustatyto neteisėtų pajamų gavimo fakto ir padarytos žalos;

2) Bendrovė, susipažinusi su atlikto tyrimo išvada kai kuriuos reglamentuojamos informacijos atskleidimo pažeidimus ištaisė ir ėmėsi priemonių informacijos atskleidimo kokybei gerinti;

3) nenustatyta atsakomybę sunkinančių aplinkybių.

 

 

         Teisininkė
         J.Jarmontovič
         8 444 22308


Lietuvos banko Prieziuros tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 241-38 rezoliucines dalies 4 punkto israsas.pdf