English Latvian
Publicēts: 2023-02-10 15:17:20 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par SIA Coffee Address Holding obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Nasdaq Riga valde š.g. 10. februārī pieņēma lēmumu, ar 2023. gada 15. februāri uzsākt SIA Coffee Address Holding obligāciju tirdzniecību Nasdaq Riga First North tirgū ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums SIA Coffee Address Holding
Emitenta saīsinātais nosaukums COFAD
Vērtspapīra ISIN kods LV0000802585
Vērtspapīra dzēšanas datums 30.06.2025
Nominālvērtība EUR 1 000
Iekļaujamo obligāciju skaits 5 000
Emisijas apjoms EUR 5 000 000
Obligāciju kupona gada likme fiksēta 9.00%
Obligāciju kupona maksājumi Četras reizes gadā:
31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī, 31. decembrī
Biržas tirdzniecības kods COFAD090025FA

 

Pielikumā:  SIA Coffee Address Holding Uzņēmuma apraksts un Obligāciju emisijas noteikumi, kā arī iesniegtie finanšu pārskati par 2021. un 2020. gadu.

SIA Coffee Address Holding sertificētais konsultants ir Signet Bank AS līdz pirmajai tirdzniecības dienai.   

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.

 

 

 


CoffeeAddress_parskati.zip
Coffee Address Company Description.pdf
Coffee Address Holding Notes Terms.pdf