Offentliggjort: 2019-06-03 10:35:31 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 60, 2019 - Nordea Kredit åbner 2 nye obligationer
Nordea Kredit vil åbne nye særligt dækkede realkreditobligation (SDRO)
med
fast rente:

- 1,0 pct. 2050 med op til 10 afdragsfrie år og med udløb 1.
oktober 2050
- 0,5 pct. 2040 med afdrag og med udløb 1. oktober
2040.

Obligationerne er i danske kroner og konverterbare.

Obligationerne vil
blive registreret i VP SECURITIES, og Nordea Kredit vil søge
om obligationernes
optagelse til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Obligationernes endelige
vilkår vil blive offentliggjort i en
særskilt selskabsmeddelelse.

Eventuelle
spørgsmål vedrørende de nye obligationer kan rettes til
Jesper Bærentzen,
Nordea Kredit på telefon 5547 4195.

Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab

 


Abning af 2 nye obligationer.pdf