Paskelbta: 2016-01-07 15:18:58 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninės įmonių grupė įgyvendins išrūgų perdirbimo projektą Tauragės mieste

AB Vilkyškių pieninės įmonių grupė įgyvendins išrūgų perdirbimo projektą Tauragės mieste, Gaurės g. 23.
Projekto įgyvendinimas leis bendrovei pasiekti vieną iš pagrindinių įmonės strateginių krypčių, t.y. pasiekti „gilesnį“ produkto perdirbimą bei gaminti didesnės pridėtinės vertės produktų krepšelį. Planuojama, kad projekto įgyvendinimas sustiprins įmonės konkurencines pozicijas bei turės reikšmingos teigiamos įtakos įmonės finansiniams rodikliams.
Projekto investicijos sieks 26 mln. Eurų, bus finansuojama tiek iš įmonės lėšų, tiek pasitelkus skolintą kapitalą.
Projektą planuojama pradėti 2016 metų vasario mėnesį ir užbaigti per 2017 metų pirmąjį ketvirtį.

         Gintaras Bertašius
         Generalinis direktorius
         Tel.: 8 441 55 330