Publicēts: 2021-11-25 13:02:29 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

CORRECTION: Par AS “PATA Saldus” obligātās akciju atpirkšanas rezultātiem – SIA “PATA” ziņojums

Precizēts: 2021. gada 25. novembrī Nasdaq Riga ir saņēmusi precizētu paziņojumu. Pielikumā pievienots precizētais paziņojums. 

Ar šo Nasdaq Riga paziņo, ka 2021. gada 23. novembrī ir saņēmusi AS “PATA Saldus” akcionāra, obligātās akciju atpirkšanas izteicēja SIA “PATA” paziņojumu par akciju atpirkšanas rezultātiem.

Ziņojums par piedāvājuma rezultātiem pielikumā.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com


Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius


Precizets Birzai akciju atpirksanas rezultati.pdf