Danish
Offentliggjort: 2023-04-03 16:30:00 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Accunia Invest den 18. april 2023, kl. 9. Generalforsamlingen foregår på foreningens kontor, St. Regnegade 5, 1, 1110 København K.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og bilag er vedhæftet.

Dagsorden og tilhørende bilag, herunder årsrapport for 2022 med tilhørende revisionspåtegning foreligger til eftersyn på foreningens kontor og er tilgængelige på accunia.com.

Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er betinget af, at man besidder andele i foreningen mindst 5 bankdage før datoen for generalforsamlingens afholdelse.


Kontaktperson:
Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com. Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70, contact@accunia.com

Vedhæftede filerGF-indk KFAI 2023-04-18.pdf
KFAI AR2022.pdf