Avaldatud: 2020-11-06 08:05:52 CET
Ekspress Grupp
Finantskalender

Finantskalender 2021. aastal


2021. aastal avaldab AS Ekspress Grupp konsolideeritud majandustulemused järgmiselt.


Kuupäev
 
Sündmus
19. veebruar 2021 2020. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne
01. aprill 2021 Auditeeritud 2020. aasta majandusaasta aruanne
30. aprill 2021 2021. aasta 3 kuu ja I kvartali auditeerimata vahearuanne
30. juuli 2021 2021. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne
29. oktoober 2021 2021. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne


Aruanded avalikustatakse enne börsipäeva algust kell 8.00 hommikul kohaliku Ida-Euroopa aja järgi (EET). 2020. majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosolek toimub II kvartalis 2021, täpne aeg ja asukoht täpsustatakse edaspidi.


Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1700 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.