Estonian
Avaldatud: 2022-01-24 07:30:00 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Airobot Technologies AS aktsiate esmase avaliku pakkumise teade

 

Airobot Technologies AS (registrikood 16405978, Suur-Sõjamäe tn 37a, 75322, Rae vald, Eesti, edaspidi Airobot või Emitent) korraldab oma aktsiate esmase avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Airobot poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav Airobot kodulehel https://airobothome.com/documents/investor/AIROBOT_ettevotte_kirjeldus.pdf. Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 1 miljoni euro, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti.

Aktsiaid pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Airobot juhatuse liikme Heiki Auliku kommentaar:

Airobot eesmärk on muuta korterite ja kontoriruumide sisekliima võrreldavaks puhta Lõuna-Eesti metsaõhuga. Airobot kasutab selleks teadlastega koostöös arendatud õhuanalüütikat ja -automaatikat, mis tagab meie toodete autonoomsuse ja vähese hooldusvajaduse. Meie soov on tuua puhas õhk kõikidesse kodudesse minimaalse hooldus-, seadistus- ja reguleerimisvajadusega. Paigaldatud seadmed hoolitsevad ise ideaalse õhukvaliteedi saavutamise eest andes klientidele vabaduse muretult nautida puhast õhku ka linnakorteris. Airobot kasvab kiirelt ning soovib lähiajal turule tulla uute toodetega ja liikuda uutele turgudele. Aktsiate pakkumise ja Nasdaqil kauplemisele võtmisega soovime seda kasvulugu jagada ka kõigi märkijate ja tulevaste investoritega.

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest

Avalikult pakutakse kuni 130 785 Airobot Technologies lihtaktsiat. Juhul, kui  huvi pakkumise vastu on suur ja investorite nõudlus ületab pakutavate aktsiate arvu, on Emitendil õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni 20% võrra ehk kuni 156 942 aktsiani.

Pakkumise eeldatav tulu on ligikaudu 650 000 eurot, ülemärkimise puhul pakkumise mahu suurendamise korral kuni 780 000 eurot. Airobot kavatseb pakkumise tulu kasutada ennekõike oma meeskonna laiendamiseks, tootmismahtude suurendamiseks ja tootearenduse investeeringuteks aga ka uutele turgudele sisenemiseks, keskendudes lähiaastatel Rootsi, Taani, Soome ja Poola turule.

Airobot on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse oma aktsiate, s.h pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate, kauplemisele võtmiseks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. 

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 24. jaanuaril 2022 kell 10.00 ning lõppeb 4. veebruaril 2022 kell 16.00 (Eesti aja järgi).

Pakutava aktsia hind on 4,97 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 4,87 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

Olulised kuupäevad

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

24. jaanuar 2022 kell 10.00 Pakkumisperioodi algus
4. veebruar 2022 kell 16.00 Pakkumisperioodi lõpp
7. veebruar 2022 või sellele lähedane kuupäev Pakkumise tulemuste avalikustamine
9. veebruar 2022 või sellele lähedane kuupäev Aktsiate ülekandmine investoritele ja  aktsiate eest tasumine
10. veebruar 2022 või sellele lähedane kuupäev Esimene kauplemispäev First Northil

 Märkimiskorralduse vorm

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]
Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]
Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]
Väärtpaber: AIROBOT TECHNOLOGIES AKTSIA
ISIN-kood: EE3100092792
Väärtpaberite arv: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]
Hind (ühe aktsia kohta): 4 eurot ja 97 senti
Tehingu summa: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta]
Vastaspool: AS LHV Pank
Vastaspoole väärtpaberikonto: 99104086627
Vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
Tehingu liik: märkimine
Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu

Jaotusreeglid

Airobot otsustab pakkumise aktsiate jaotamise oma äranägemise järgi pärast pakkumisperioodi lõppu 7. veebruaril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Jaotamisel koheldakse kõiki investoreid samade asjaolude juures võrdselt. Lisaks avalikule pakkumisele on Airobotil õigus jaotada pakkumise aktsiaid vastavalt oma paremale äranägemisele institutsionaalsetele investoritele väljaspool Eestit eeldusel, et sellised investorid kvalifitseeruvad kutselisteks investoriteks kohalduva regulatsiooni tähenduses. Aktsiate jaotamisel on Airobotil õigus eelistada oma töötajaid.

Enne Airobot aktsiatesse investeerimist palume tutvuda ettevõtte kirjeldusega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.  

Lisainformatsioon:

Heiki Aulik

Airobot juhatuse liige

Tel: +372 528 3181

E-mail: heiki@airobothome.com

Airobot on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on innovaatilise ja modernsete õhuanalüütikal põhinevate ventilatsiooni ja sisekliimaseadmete arendus ja müük.

Oluline teave:

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Airobot aktsiate müügipakkumist ega üleskutset aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Airobot ettevõtte kirjeldusega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Airobot aktsiatesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Airobot ettevõtte kirjelduses.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Airobot aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse põhjal ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõtte kirjeldus on suunatud. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga.