English Lithuanian
Paskelbta: 2021-08-03 15:05:00 CEST
INVL Baltic Real Estate
Pranešimas apie esminį įvykį

„INVL Baltic Real Estate“ gavo leidimą įstatų keitimui

2021 m. rugpjūčio 3 d. „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) gavo Lietuvos banko pranešimą, kuriuo informuojama, kad Bendrovei leista pakeisti Bendrovės įstatus.

2021 m. liepos 26 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja  Bendrovės įstatų redakcija. Ji buvo patvirtinta 2021 m. balandžio 29 d. vykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime. Bendrovės įstatai keičiami dėl siekio atitikti Bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus, t. y. sudaryti Bendrovės priežiūros organą – stebėtojų tarybą. Taip pat įstatai buvo keičiami dėl įstatinio kapitalo mažinimo, kuris buvo sumažintas siekiant anuliuoti per akcijų išpirkimo procesus Bendrovės įsigytas 5 088 586 vnt. savų paprastųjų vardinių akcijų 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com


PriedasINVL Baltic Real Estate_istatai_iregistruota 2021-07-26.pdf