Offentliggjort: 2020-09-17 08:50:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 83, 2020 – Nordea Kredit åbner ny obligation
Nordea Kredit vil åbne ny særligt dækket realkreditobligation (SDRO)
med fast
rente:

- 1,0 pct. 2053 med op til 30 afdragsfrie år og med udløb 1.
oktober 2053

Obligationen er i danske kroner og konverterbar.

Obligationen
vil blive registreret i VP SECURITIES og blive optaget til handel
på NASDAQ OMX
Copenhagen A/S.

Yderligere deltaljer og obligationens endelige vilkår vil
blive offentliggjort
snarest.

Eventuelle spørgsmål vedrørende den nye
obligation kan rettes til Kamilla
Skytte, Nordea Kredit på telefon 6122
9322.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


 


abning-af-1-obligation-afdragsfri-30-ar.pdf