Publicēts: 2020-06-19 14:04:30 CEST
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Informācija par AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Padomes locekļiem

 

Informācija par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes locekļiem

2020.gada 18.jūnijā AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulcē tika ievēlēta Sabiedrības Padome šādā sastāvā: Boriss Matvejevs, Genādijs Zavadskis, Aleksandrs Sokolovs, Oto Dzenis un Oļegs Čazovs.

2020.gada 18.jūnijā notika jaunievēlētās Padomes sēde, kurā par Padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts Boriss Matvejevs.

Zemāk informācija par ievēlēto Padomes locekļu 3 gadu profesionālo pieredzi:

 

Padomes priekšsēdētājs Boriss Matvejevs

Dzimšanas gads: 1958

Izglītība: augstākā

Amatā pārvēlēts kopš: 2020.gada 18.jūnija

Pēdējo 3 gadu profesionālā pieredze: AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca”, Padomes priekšsēdētājs

Amati citās kapitālsabiedrībās: nav

Īpašumā esošās AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" akcijas: nav

 

Padomes loceklis Genādijs Zavadskis

Dzimšanas gads: 1977.

Izglītība: vidējā

Amatā pārvēlēts kopš: 2020.gada 18.jūnija

Pēdējo 3 gadu profesionālā pieredze: A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca”, padomes loceklis, SIA “RETRO AUTO MILITARY”, valdes loceklis

Amati citās kapitālsabiedrībās: nav

Īpašumā esošās AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcijas: nav 

 

Padomes loceklis Aleksandrs Sokolovs

Dzimšanas gads: 1956.

Izglītība: augstākā

Amatā ievēlēta kopš: 2020.gada 18.jūnija

Pēdējo 3 gadu profesionālā pieredze: SIA “ASTROSKOP”, valdes loceklis

Amati citās kapitālsabiedrībās: SIA “Astroskop”, valdes loceklis, SIA “DVINSK MNG”, valdes loceklis

Īpašumā esošās AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" akcijas: nav (akcionāra SIA “DVINSK MNG” dalībnieks, 700 000 akcijas)

 

Padomes loceklis Oto Dzenis

Dzimšanas gads: 1988.

Izglītība: augstākā

Amatā ievēlēts kopš: 2020.gada 18.jūnija

Pēdējo 3 gadu profesionālā pieredze: SIA “OM Design”, valdes loceklis, SIA “Prestol kompozits”, valdes loceklis

Amati citās kapitālsabiedrībās: SIA “OM Design”, valdes loceklis, SIA “Prestol kompozits”, valdes loceklis

Īpašumā esošās AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcijas: nav

 

Padomes loceklis Oļegs Čazovs

Dzimšanas gads: 1967.

Izglītība: augstākā  

Amatā ievēlēts kopš: 2020.gada 18. jūnija

Pēdējo 3 gadu profesionālā pieredze: SIA “EEAC East-European Aviation Center, valdes loceklis, SIA “UAV helicopters”, valdes priekšsēdētājs, SIA “Baltic Diamonds”, valdes loceklis

Amati citās kapitālsabiedrībās: SIA “EEAC East-European Aviation Center, valdes loceklis, SIA “UAV helicopters”, valdes priekšsēdētājs, SIA “Baltic Diamonds”, valdes loceklis

Īpašumā esošās AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcijas: nav

 

R. Zarāns

Valdes priekšsēdētājs