Paskelbta: 2021-07-13 16:30:00 CEST
Zemaitijos Pienas
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

Informacija apie AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ įsigytų 10 proc. savų akcijų (balsų)

       PRANEŠIMAS APIE  AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ ĮSIGYTAS 10 PROC. SAVŲ AKCIJŲ (BALSŲ)  

Emitentas – AB „Žemaitijos pienas“, juridinio asmens kodas 180240752, buveinės adresas – Sedos g. 35, Telšiai, interneto svetainės adresas – www.zpienas.lt.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo 19 str. 1 d. Bendrovė pateikia šį informacinį pranešimą, kuriuo informuoja, jog viešo (-ų) supirkimo metu AB „Žemaitijos pienas“  įsigijo 10 proc. savų akcijų arba pasiekė 10 proc. balsų ribą.  

Pranešama, jog AB „Žemaitijos pienas“ laikotarpiu nuo 2021 m. liepos 05 d. (imtinai) iki 2021 m. liepos 12 d. (imtinai) vykdė savų akcijų supirkimą per Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržą.

Supirkimo metu buvo nupirkta 1 344 826 vnt. arba 2,78 proc. paprastųjų vardinių  akcijų, po šio, savų akcijų supirkimo AB „Žemaitijos pienas“ valdo 4 836 327 vnt. (10 proc.) savų akcijų (paprastųjų vardinių) arba 10 proc. balsų, bendras akcijų skaičius sudaro 48 375 000 vienetų.

Įgaliotas teikti informaciją :  

Gintaras Keliauskas

Teisininkas Tel. +37068718399,

el. p. g.keliauskas@zpienas.lt