Publicēts: 2021-10-06 14:56:32 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža 2021. gada 14. oktobrī apturēs tirdzniecību ar AS „Olainfarm” akcijām

Nasdaq Riga valde š.g. 6. oktobrī pieņēma lēmumu ar 2021. gada 14. oktobra tirdzniecības sesijas sākumu apturēt tirdzniecību ar AS „Olainfarm” (OLF1R, ISIN: LV0000100501) akcijām.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz AS „Olainfarm” iesniegumu, kurā uzņēmums lūdz Biržu apturēt tirdzniecību ar tā akcijām, ņemot vērā to, 2021. gada 14. oktobrī ir sasaukta  AS „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulce, kuras darba kārtībā ir iekļauts jautājums par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Uzņēmums lūdz tirdzniecību apturēt līdz brīdim, kad tiks publiskota informācija par  ārkārtas akcionāru sapulces norisi un pieņemtajiem lēmumiem.

Biržas lēmums par tirdzniecības atjaunošanu tiks paziņots atsevišķi.


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.