Publicēts: 2021-05-27 11:15:45 CEST
Attīstības finanšu institūcija Altum
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Par valdes locekļu ievēlēšanu

Iekšējā informācija, 2021-05-27 11:15 CEST -- Ņemot vērā, ka trīs valdes locekļiem jūnijā beidzas pilnvaru termiņš, AS Attīstības finanšu institūcija Altum padome 27.05.2021  ir pieņēmusi lēmumu ievēlēt Reini Bērziņu, Jēkabu Krieviņu, Inesi Zīli Altum valdē uz jaunu pilnvaru termiņu - trīs gadiem. Padome no valdes locekļu vidus ievēlēja Reini Bērziņu par AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” valdes priekšsēdētāju. Darbu valdes locekļa amatā turpina arīIeva Jansone-Buka un Aleksandrs Bimbirulis.

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv