Publicēts: 2020-10-23 09:00:00 CEST
Moda Kapitāls
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par obligāciju atpirkšanas rezultātiem

Atbilstoši AS “Moda Kapitāls” (“Emitents”) paziņojumam 2020. gada 14.oktobrī par obligāciju atpirkšanu otrreizējā tirgū, Emitents informē, ka investori iesniedza pieteikumus par obligācijām ar kopējo nominālvērtību 470,000 EUR. Emitents atpirks obligācijas par visu pieteikto summu līdz 2020. gada 29.oktobrim.

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls izpilddirektors
         Epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv
         Tālrunis: +37167344234