English
Published: 2018-04-18 13:54:51 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Decisions of general meeting

Referat af ordinær generalforsamling

Kapitalforeningen Accunia Invest
Ordinær generalforsamling den 18. april 2018

Referat

Onsdag den 18. april 2018 kl. 13:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Accunia Invest.

Dagsorden

 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår, eventuelt forslag til anvendelse af årets resultat samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 22, Stk. 5
  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
   Beretningen blev taget til efterretning.
  2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
   Bestyrelsen havde indstillet udlodning for 2017 som følger:

Afdeling/andelsklasse DKK/EUR per andel
EU CLO Investment Grade DKK 5,97 DKK/andel
EU CLO Opportunity KL 11 DKK/andel
EU CLO Investment Grade EUR 5,99 EUR/andel

Udlodningerne var gennemført som aconto-udlodninger den 18. januar 2018.

Foreningens årsrapport, herunder udlodninger, blev enstemmigt godkendt.

 1. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af vedtægterne:

 • Ændring af vedtægternes § 10 om emission og indløsning, hvor begrænsningen på emission til to gange månedligt foreslås fjernet, hvorefter der kan ske daglig emission på afdelingerne.
 • Øvrige ændringer af formel karakter.

De foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Hele bestyrelsen var på genvalg. Bestyrelsen var indstillet til genvalg. Alle medlemmer blev enstemmigt genvalgt.

 1. Valg af revisor

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg blev enstemmigt genvalgt som revisor.

 1. Eventuelt

Der var intet til punktet.

Dagsorden og tilhørende bilag, herunder årsrapport for 2017 med tilhørende revisionspåtegning, samt fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med 9. april 2018 samt være tilgængelige på accunia-invest.dk fra samme dato.

København, den 18. april 2018

Bestyrelsen for Kapitalforeningen Accunia Invest

Attachment


ACCINV FBM2018-05 GF-ref.pdf