Published: 2020-03-12 09:38:49 CET
Kapitalforeningen Accunia Invest
Net Asset Value

Suspension af indre værdi-beregning og handel med beviser

På grund af de volatile markedsforhold kan der ikke stilles indre værdi i de nedennævnte afdelinger. Vi observerer i øjeblikket store spreads mellem købs- og salgspriser. Vi har derfor anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om at suspendere handlen med de berørte afdelinger.

ISIN Andelsklasse/afdeling Kortnavn
DK0060804136 European CLO Investment Grade DKK ACACIGDKK
DK0060804052 European CLO Opportunity KL ACAECO

Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.