English Latvian
Publicēts: 2021-05-28 09:36:52 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par uzraudzības statusa piemērošanu AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”

Nasdaq Riga valde š.g. 28. maijā nolēma piemērot AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” (RAR1R, ISIN kods: LV0000100881) uzraudzības statusu.

AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” uzraudzības statuss tiek piemērots atbilstoši Nasdaq Riga noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 7. apakšpunktam, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, ja tuvāko sešu (6) mēnešu laikā plānotas darbības, kuru rezultātā emitenta finanšu instrumenti tiktu izslēgti no regulētā tirgus.

2021. gada 28. maijā ziņu portālā nra.lv tika publicēta informācija par AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2021. gada 28. jūnijā, kuras darba kārtībā iekļauts jautājums par AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.