Paskelbta: 2021-09-22 08:22:32 CEST
Apranga
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie su vadovu susijusio asmens sandorius

APB „Apranga“ gavo pranešimą apie APB „Apranga“ valdybos nario Vido Lazicko sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtą bylą).

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801

PriedasPranesimas apie emitento vadovu sandorius 2021-09-22_1.pdf