English Latvian
Publicēts: 2018-05-28 14:36:09 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža pievieno papildus nosacījumu piemērotajam uzraudzības statusam AS „Rīgas kuģu būvētava”

Nasdaq Riga valde š.g. 28. maijā nolēma, ka uzraudzības statuss AS „Rīgas kuģu būvētava” (RKB1R, ISIN kods: LV0000100378), nekavējoties tiek piemērots arī ņemot vērā AS „Rīgas kuģu būvētava” 2018. gada 28. maija paziņojumu, ka uzņēmums ir pieņēmis lēmumu iesniegt tiesā pieteikumu par AS „Rīgas kuģu būvētava” tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu.

Papildu uzraudzības statuss tiek piemērots atbilstoši Biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos" 20.1.2.punkta 2. apakšpunktu, kas nosaka, ka Biržai ir tiesības piemērot uzraudzības statusu, ja Emitentam ir ilgstošas maksātspējas problēmas.

2018. gada 2. maijā piemērotais uzraudzības status vēl joprojām paliek spēkā.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.
 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.