English Lithuanian
Paskelbta: 2022-07-15 15:57:42 CEST
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą

2022 m. liepos 15 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą 2022 m. liepos 19 d. įtraukti uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" obligacijas į Skolos vertybinių popierių sąrašą Bendrovės prašymu.

Papildoma informacija apie obligacijų emisiją: 

Bendrovės pavadinimas UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos"
Bendrovės trumpinys AEI
ISIN kodas LT0000405938
Emisijos galiojimo pradžia 2021-12-14
Išpirkimo diena 2025-12-14
Bendra nominali emisijos vertė 35 000 000 EUR
Denominacija 100 000 EUR, kuri toliau gali būti didinama kas 1000 EUR
Metinė palūkanų norma 5 %
Pavedimų knygos trumpinys AEIB050025A
Palūkanų mokėjimo dienos gruodžio 14 d. ir birželio 14 d. nuo 2022 iki 2025
Prekybos sąrašas Skolos vertybinių popierių sąrašas

 

UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" Bazinis prospektas dėl iki 100 mln. EUR neužtikrintų fiksuotų palūkanų normos obligacijų išleidimo ir Galutinės emisijos sąlygos yra pateikiamas šio pranešimo prieduose, o taip pat Lietuvos banko bei UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" internetiniuose tinklalapiuose.

UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" finansinės ataskaitos pateikiamos Bendrovės internetiniame tinklalapyje. 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1400

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.


AEI 2021 FS - Conso EN.pdf
Base prospectus.pdf
Final Terms.pdf