Published: 2019-05-28 14:24:20 CEST
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” finanšu informācija par 2019.gada 3 mēnešiem

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” pamatdarbības veids ir sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Agrākos gados rūpnīca ražoja elektrosadales un kontroles aparātus. Šobrīd Sabiedrība ir pilnībā pārtraukusi ražošanu, bet vēl pārdod noliktavā esošo produkciju.

Rit pārrunas ar potenciālajiem nomniekiem, meklējot iespēju iznomāt pēc iespējas lielākas platības vienam nomniekam.

Uzņēmuma neto apgrozījums 2019.gada 3 mēnešos ir 3,3 tūkst. EUR.

Saimnieciskās darbības rezultāts 2019. gada 3 mēnešos ir zaudējumi 34515 EUR apmērā.

 

Pielikumā:

Finanšu rādītāji par periodu no 2019.gada1.janvāra līdz 31.martam.

 

 

Kontaktpersona:

Dace Lāma

Tālrunis: +371 67371739

E-pasts: rar@as-rar.lv


RAR_fin_info_2019_gada_3_men.pdf