Paskelbta: 2017-02-28 18:08:09 CET
Vilkyskiu Pienine
Tarpinė informacija

CORRECTION: AB Vilkyškių pieninė 2016 m. 12 mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai

Taisyta pinigų srautų ataskaita

Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB Vilkyškių pieninė pardavimų pajamos per 2016 metus buvo 90,5 mln. Eur, arba 7% didesnės nei prieš metus, 2015 metais pardavimų pajamos siekė 84,4 mln. eurų. 2016 metais įmonių grupė uždirbo 4,5 mln. Eur grynojo pelno arba 3,7 karto daugiau nei per praėjusius metus, 2015 metais grynasis pelnas buvo 1,2 mln. eurų.

AB Vilkyškių pieninės 2016 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų pristatymas pateiktas priede.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


2016 m. 12 men veiklos rezultatai.pdf