Paskelbta: 2021-08-26 15:05:00 CEST
Amber Grid
Pranešimas apie esminį įvykį

Audito komiteto nuomonė dėl sandorio tarp susijusių šalių

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva.

AB „Amber Grid“ 2021 m. rugpjūčio 26 d. gavo UAB „EPSO-G“ audito komiteto (kuris veika ir kaip Bendrovės audito komitetas) nuomonę dėl Bendrovės dukterinės bendrovės UAB GET Baltic ketinamo sudaryti sandorio su Bendrovę kontroliuojančia UAB „EPSO-G“ dėl finansų valdymo, buhalterinės apskaitos ir susijusių paslaugų pirkimo.

Audito komiteto nuomone, sandorio sudarymas atitinka rinkos sąlygas, jis yra sąžiningas ir pagrįstas „Amber Grid“ akcininkų, kurie nėra valdymo paslaugų sandorio šalis, atžvilgiu.

Dėl aukščiau nurodyto Sandorio sudarymo Bendrovės valdyba ketina spręsti 2021 m. rugsėjo 2 d.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 str. 6 dalyje bendrovei nustatyta pareiga sudaryti galimybes akcininkams susipažinti su šia nuomone akcinės bendrovės buveinėje. Akcininko rašytiniu ar elektroninių ryšių priemonėmis perduotu prašymu ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prašymo gavimo dienos bendrovė šios nuomonės kopiją perduoda akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku arba perduoda elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Akcininkas taip pat gali susipažinti su gauta nuomone akcinės bendrovės buveinėje Savanorių pr. 28, Vilniuje, bendrovės darbo valandomis apie pageidavimą susipažinti pranešęs žemiau nurodytu telefonu ar el. paštu prieš 1 darbo dieną.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt