English Estonian
Avaldatud: 2023-02-16 08:51:42 CET
Arco Vara
Kvartaliaruanne

Arco Vara 2022. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHATAJA KOMMENTAARID

Vaadeldes tagasi eelmisele kvartali kinnisvaraturule, saab seda iseloomustada vaid sõnaga “ootus”. Paistab, et ostjatel on ootus kinnisvara müügihindade langemisele ja müüjatel ootus intressimäärade tõstmise rahunemise suunas. Tegelikult oodatakse uue reaalsusega harjumist.

Kodulahe Kvartalis jätkab Arco Tarc planeeritult ehitustegevust. Oleme end häälestanud müügiperioodiks 2023. aasta teises pooles, mil meie hinnangul kasvab nõudlus optimaalsete ülalpidamiskuludega korteritele ning intressimäärad on stabiliseerumas. Sellele aitab kaasa ehitustegevuse üldine langus 2022. ja 2023. aastal. Sealjuures soosivad Arco Vara maapanga ülesehitus ja arenduses projektid selgelt tegevusmahtude edasist tõstmist.

Bulgaaria eramuarendus Botanica Lozen Residences on jõudnud ehituse alguseni, kus hetkel on käimas vundamendi- ja kaevetööd. Esimeses etapis ehitatavast 16st kodust on ühele hoonele sõlmitud broneerimisleping. Tuleb ära mainida, et Bulgaaria ei ole seotud Euroopa Keskpanga baasintressimäärade tõusuga ning kohalik baasintressimäär on tõusnud 1,3%-ni, mis hoiab energiat üleval ka sealsel kinnisvara müügiturul.

Möödunud kvartali tulemustest jääb silma ligi 800 tuhande euro suurune kahjum, mille oluline komponent on seotud juhatuse otsusega peale 10-aastaseid jõupingutusi teenida stabiilset üüritulu, müüa Madrid BLVD hoone. Otsus on seotud Arco Vara ootusega teenida 20% omakapitali tootlust aastas, mida ettevõte ärikinnisvara rentides ei ole suutnud. Vabanev 4,1 miljonit eurot suunatakse arendustegevusse ehk hoone müügist tulenev ühekordne kahjum ei ole väärt kapitali edasist puuris hoidmist.

Finantsnäitajatele keskendudes saab positiivseks pidada kõrget likviidsuse taset ning madalat laenuintressi tõusu, mille võimaldasid varasemad fikseeritud intressimääraga laenulepingud, mis ka edasistes perioodides hoiavad Arco Vara intressikulusid kontrolli all.

Kokkuvõtvalt on ettevõtte eesmärgid jäänud samaks ja jätkame ettevõtte vundamendi tugevdamist jõudmaks klientidele müüa vähemalt 200 kodu aastas. 2023. aasta peamiseks eesmärgiks on suurendada arenduses olevate ühikute arvu, kuid juba käimasolevates arendustes peame suuremat rõhku suunama innovatsioonile luues järgmisel tasemel Arco Vara.


PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2022. aasta IV kvartali müügitulu oli 327 tuhat eurot, mis on 1% vähem kui 2021. aasta IV kvartali müügitulu 330 tuhat eurot. Grupi 2022. aasta 12 kuu müügitulu 13 494 tuhat eurot on 16% suurem kui 2021. aasta 12 kuu müügitulu 11 613 tuhat eurot.

2022. aasta IV kvartali ärikahjumiks (=EBIT) kujunes 723 tuhat eurot ja puhaskahjumiks -811 tuhat eurot (12 kuud 2022: ärikasum 1 062 tuhat eurot ja puhaskasum oli 695 tuhat eurot). 2021. aasta IV kvartalis sai grupp ärikahjumit 155 tuhat eurot ja puhaskahjumit 354 tuhat eurot (12 kuud 2021: ärikasum 2 569 tuhat eurot ja puhaskasum oli 2 071 tuhat eurot).

2022. aasta IV kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 12 parkimiskohta (12 kuuga kokku 72 korterit ja 1 maa Lätis). 2021. aasta IV kvartalis kuulus käibesse samuti vaid garaažide lõppmüük, kuid 12 kuuga müüdi lisaks 63 korterit ja 2 äripinda.

Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusis 2022. aasta 12 kuuga 5 341 tuhande euro võrra, tasemele 14 662 tuhat eurot 31.12.2022 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.12.2022 seisuga 5,8%, mis on 0,6% võrra suurem võrreldes 31.12.2021 seisuga.


TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2022. aasta IV kvartalis 327 tuhat eurot (IV kvartal 2021: 330 tuhat eurot) ja 12 kuuga 13 494 tuhat eurot (12 kuud 2021: 11 613 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendus-projektides moodustas IV kvartalis 89 tuhat eurot ja 12 kuuga 12 426 tuhat eurot (2021. aasta: IV kvartalis 37 tuhat eurot ja 12 kuuga 10 478 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade rendi- ja haldustulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2022. aasta IV kvartalis oli 161 tuhat eurot ja 12 kuuga 756 tuh eurot (2021. aasta IV kvartalis 202 tuhat eurot ja 12 kuuga 810 tuhat eurot). Käesoleva aruande ilmumise ajal oli kõik rendivalmis kontoripinnad välja renditud, samuti olid kõik kaubanduspinnad kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud. 9% kontoripinnast on renoveerimises.

Madridi hoonel on pooleli müügiprotsess, mis prognooside järgi jõuab lõpule 2023. aasta II kvartalis. Hoone müügist ei saada 2023. aastal kasumit ega kahjumit, sest allahindlused kajastati 2022. aastas. Tehing ei kajastu müügitulus, kuna tegemist on kinnisvarainvesteeringu müügiga. Tehingust oodatakse 4,1 miljoni euro väärtuses omakapitali vabanemist.

2022. aastal loodi ehitusettevõte Arco Tarc OÜ, mis pani aluse uuele ärisegmendile. Pakutakse grupisisesest ehitusteenust fikseeritud kasumimarginaaliga 4%.

Kodulahe IV-V etapi hoonete ehitus lõppes 2022. a II kvartalis. Valmis kaks 36 korteriga eluhoonet aadressile Pagi 3 ja Pagi 5. Hoonete müügitulu kajastub 2022. aruandes, müümata kortereid ei ole.

Rannakalda ehk Kodulahe projekti VI etapi müük ja ehitus aadressil Lammi 8 algasid 2022. aasta veebruaris.  Hoone peatöövõtjaks on Arco Vara enda ehitusettevõtte Arco Tarc OÜ. Ehitamises on paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit (kolme eraldiseisva kortermajana), millest paljud on merevaatega. Üks korterelamud saab valmis 2023. aasta lõpus, teised majad 2024. aasta alguses. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 113 pinnast 42 eelmüüdud.

Arco Vara tütarettevõte Aktsiaselts Kolde sõlmis 2021. aastal lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 35 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti nimeks on Arcojärve. Projekti esimese etapi ehituse algus on planeeritud 2024. aastasse.

Pirita Kuldlehe projektis on plaanis 2023. aastal ehitada 5 koduga eksklusiivne ning kvaliteetne kobarelamu. Teede ja kommunikatsioonide ehitus on lõppenud. Maja valmib aasta jooksul. Projekti müük on alanud.

Botanica Lozeni projekt näeb ette 54 kodu (eramud) rajamist kolmes etapis. Esimese 16 hoone ehitus ja müük on alanud. Kogu projekti ehitusaeg on vähemalt 2 aastat.

Lätis oli 31.12.2022 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga varudes 3 Marsili elamukrunti.


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

In thousands of euros12m 202212m 2021Q4 2022Q4 2021
     
Revenue from sale of own real estate12,42610,4788937
Revenue from rendering of services1,0681,135238293
Total revenue13,49411,613327330
     
Cost of sales-10,913-8,578-248-123
Gross profit2,5813,03579207
     
Other income2122583-14
Marketing and distribution expenses-249-200-96-91
Administrative expenses-1,118-1,106-354-475
Other expenses-14-76-5-18
Gain/loss on revaluation of investment property-350658-350236
Operating profit/loss1,0622,569-723-155
     
Financial costs-367-390-88-91
Profit/loss before tax6952,179-811-246
Income tax0-1080-108
Net profit/loss for the period6952,071-811-354
 
Total comprehensive income/ loss for the period
6952,071-811-354
     
Earnings per share (in euros)    
- basic0.070.22-0.08-0.03
- diluted0.070.22-0.08-0.03


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

 In thousands of euros31 December 202231 December 2021
   
Cash and cash equivalents3,4271,863
Receivables and prepayments4,3873,701
Inventories22,51115,761
Investment property for sale9,0500
Total current assets39,37521,325
   
Receivables and prepayments185
Investment property829,943
Property, plant and equipment284154
Intangible assets4687
Total non-current assets43010,189
TOTAL ASSETS39,80531,514
   
Loans and borrowings5,2556,043
Payables and deferred income3,6812,368
Total current liabilities8,9368,411
   
Loans and borrowings12,8345,141
Total non-current liabilities12,8345,141
TOTAL LIABILITIES21,77013,552
   
Share capital7,2727,272
Share premium3,8353,835
Statutory capital reserve2,0112,011
Retained earnings4,9174,844
Total equity attributable to owners of the parent18,03517,962
TOTAL EQUITY18,03517,962
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY39,80531,514


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
www.arcovara.com

ManusedArcoVara_aruanne Q4 2022 EST.pdf
AV-Presentatsioon_Q4_2022_EST.pdf