Published: 2020-04-01 07:00:00 CEST
Ekspress Grupp
Majandusaasta aruanne

AS Ekspress Grupp: Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019


31. märtsil 2020 ASi Ekspress Grupp nõukogu kinnitas 2019. aasta majandusaasta aruande.

2019. aasta finantstulemused ei ole võrreldes 28. veebruaril 2020 avaldatud esialgsete tulemustega muutunud. ASi Ekspress Grupp auditeeritud 2019. aasta majandusaasta aruanne on kättesaadav NASDAQ Tallinn ja ASi Ekspress Grupp koduleheküljel egrupp.ee

18. märtsil 2020 tegi kontsern eraldi börsiteate koroonaviiruse (COVID-19) mõjude kohta ASi Ekspress Grupp tegevusele. Mõju kontserni tegevusele saab olema oluline. Kontserni juhtkond analüüsib jätkuvalt erinevaid stsenaariume ja võimalusi kulude vähendamiseks ning muid meetmeid finantsmõju haldamiseks. Kontsern on alustanud ajutist palkade vähendamist oma tütarettevõtetes ja emaettevõttes.

Käesolevaks hetkeks ei ole veel võimalik hinnata, kui palju see ettevõtte majandustulemusi mõjutab. Muutunud tingimustest ja asjaoludest teavitame turuosalisi eraldi teates.


Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1700 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

Manus


EG_aruanne_2019_EST.pdf