Publicēts: 2020-11-05 11:00:00 CET
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2020.gada 19.novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekts

Darba kārtība:

 

  1. Par Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.
  2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem sakarā ar akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

 

  1. Par Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

 

Pieņemtais lēmums:

 

Izslēgt Sabiedrības 2 798 400 (divi miljoni septiņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši četri simti) akcijas no regulētā tirgus. 

 

  1. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem sakarā ar akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

 

Pieņemtais lēmums:

 

Sabiedrības Statūtu 4.2. punktu izteikt šādā redakcijā:

„4.2. Visas Sabiedrības 5 799 005 (pieci miljoni septiņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši piecas) akcijas ir dematerializētas akcijas. Sabiedrības akcijas nevar būt publiskas apgrozības objekts”.

 

 

         Tamāra Rogova
         AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca"
         galvenā juriste
         Tālr: +371 613 018 47
         Mob: +371 270 010 52
         E-mail: tamara.rogova@rer.lv


Balsosanas_veidlapa_projektamLV.pdf