Paskelbta: 2020-05-11 18:51:14 CEST
AB Novaturas
Pranešimas apie esminį įvykį

Pasiektas susitarimas su Lietuvos Valstybine mokesčių inspekcija

AB „Novaturas“ (Bendrovė) praneša apie šiandien pasirašytą susitarimą su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos (VMI) dėl Bendrovės prestižo apmokestinimo.

VMI užbaigė Bendrovės mokestinį patikrinimą už 2014-2018 m. laikotarpį. VMI vertinimu, bendrovė 2014-2018 m. laikotarpiu prestižo, susidariusio dėl 2007 m. įvykusio „Novaturo“ akcijų įsigijimo ir vėlesnio 2008 m. įvykusio „Central European Tour Operator“ prijungimo prie įmonės, amortizacijos sąnaudas nepagrįstai priskyrė leidžiamiems atskaitymams pelno mokesčio tikslais. VMI nuomone, 2008-2011 m. susidaręs mokestinis nuostolis, susijęs su prestižo amortizavimu, taip pat negalėjo būti panaudotas (perkeltas) apskaičiuojant 2014-2018 m. laikotarpio apmokestinamąjį pelną.

Bendrovė nesutiko su VMI vertinimais, atsižvelgdama į 2013 m. VMI atlikto mokestinio tyrimo rezultatus,  kurio metu nebuvo pateikta pastebėjimų dėl prestižo amortizacijos, taip pat į kitus svarius teisinius argumentus (teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias prestižo amortizavimą pelno mokesčio tikslais, kurios nėra pasikeitusios). Vis dėlto, siekdamos minimizuoti kaštus ir išvengti daug abipusių pastangų ir materialinių bei laiko išteklių reikalaujančio proceso ir taip nesileisti į ilgai trunkantį potencialų mokestinį ginčą, po užtrukusių derybų ir diskusijų dėl pasikeitusio VMI požiūrio į teisės normų, susijusių su prestižo apmokestinimu, taikymą, Bendrovė ir VMI priėmė sprendimą susitarti dėl mokesčio dydžio.

Abi pusės susitarė, kad Bendrovė sumokės į valstybės biudžetą 894 119 EUR PM už tikrinamąjį laikotarpį (2014-2018 m.) dėl prestižo amortizacijos sąnaudų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams ir veiklos pelno atskaitytų deklaruotų veiklos mokestinių nuostolių. Taip pat sutarta, kad pelno mokesčio delspinigiai ir bauda dėl nurodytos sumos (894 119 EUR) Bendrovei nebus skaičiuojami. Taip pat sutarta, kad Bendrovė 2019-2023 m. mokės pelno mokestį nuo apmokestinamųjų pajamų, neatėmus iš jų prestižo amortizacijos. Šis sprendimas leido bendrovei fiksuoti savo kaštus, nesileidžiant į mokestinį ginčą dėl teisės aktų reikalavimų, kuriais nėra susiformavusi aiški teismų praktika, taikymo.

Bendrovės vadovybė, atsižvelgdama į susidariusią ekonominę situaciją bei į tai, kad įmonė yra įtraukta į juridinių asmenų, kuriems be pateikto prašymo taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19, sąrašą, pasibaigus ekstremaliajai situacijai, ketina kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją su prašymu sudaryti mokestinės paskolos sutartį. Šio susitarimo efektas bus įvertintas ir atvaizduotas užbaigus Bendrovės 2019 metų metinių finansinių ataskaitų auditą.

Apie bendrovę „Novaturas“ 

„Novaturo“ grupė yra didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse. Nuo 2018 m. kovo 21 d. „Novaturo“ akcijos kotiruojamos Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose. 

1999 m. įkurta bendrovė „Novaturas“ 2004 m. tapo Baltijos šalių rinkos lydere. Šiuo metu „Novaturo“ produktai siūlomi visose Baltijos šalyse.

Dėl patrauklių pasiūlymų įvairovės bei aukštos paslaugų kokybės „Novaturo“ klientų skaičius toliau didėja. Šiuo metu grupė siūlo vasaros ir žiemos atostogų paketus bei pažintines keliones autobusu ir lėktuvu. Klientai gali rinktis iš daugiau kaip 30 atostogų krypčių visame pasaulyje, iš kurių – ir patys populiariausi Pietų Europos kurortai bei rinktinės vietos Šiaurės Afrikoje, Vidurio Rytuose, Azijoje ir Lotynų Amerikoje.

Vienas iš Grupės strateginių tikslų – išlaikyti pardavimų kanalų įvairovę. „Novaturas“ bendradarbiauja su daugiau kaip 400 kelionių agentūrų, iš jų – su visomis didžiausiomis Baltijos šalių agentūromis. Didžiuosiuose Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose veikia „Novaturo“ mažmeninės prekybos biurai. Be to, toliau investuojama į e. prekybos kanalo vystymą. 

Bendrovės verslo modelis pasižymi didelės apimties veiklos pinigų srautais ir mažomis kapitalo investicijomis Tai suteikia galimybę didelę pajamų dalį išmokėti akcininkams. Reguliarus dividendų mokėjimas – viena svarbiausių bendrovės strategijos dalių. Kiekvienais metais valdyba ketina rekomenduoti dividendais išmokėti 70-80 proc. grynojo bendrovės pelno.  


Tomas Staškūnas
AB “Novaturas” finansų direktorius
tomas.staskunas@novaturas.lt
+370 687 10426