English Estonian
Avaldatud: 2022-09-21 10:34:50 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Bigbank AS allutatud võlakirjade noteerimine Balti võlakirjade nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2022-09-21 10:34 CEST --  

Vastavalt Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni 06. septembri 2022. a otsusele noteeritakse ja võetakse kauplemisele Bigbank AS-i võlakirja programmi esimeses seerias kuni 10 000, ülemärkimise korral kuni 20 000 tema poolt emiteeritud tagamata allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot (Bigbank allutatud võlakiri 21.09.2032, ISIN kood: EE3300002690) Börsi Võlakirjade nimekirjas tingimusel, et:

  • pakkumine on toimunud vastavalt prospektis kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • pakkumise õnnestumise korral on pakutavad võlakirjad kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris;
  • emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud börsile tingimuste täitmise aruande.

Seisuga 21. september 2022. a on mainitud tingimused täidetud. Eeltoodust tulenevalt ning vastavalt pakkumistulemustele on 20 000 Bigbank AS-i allutatud võlakirja noteeritud Balti Võlakirjade nimekirjas alates 22. septembrist 2022. a

Täiendav info:

Emitendi nimi Bigbank AS
Emitendi lühinimi BIGB
ISIN kood EE3300002690
Lunastamiskuupäev 21.09.2032
Väärtpaberite nimiväärtus 1000 EUR
Väärtpaberite arv 20 000
Kogunimiväärtus 20 000 000 EUR
Tellimusraamatu lühinimi BIGB080032A
Intressimäär 8,00%
Intressimakse kuupäevad 4 korda aastas (alates märtsist 2023)
  21.03; 21.06; 21.09; 21.12

 


   

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.