Avaldatud: 2016-11-08 08:46:16 CET
LHV Group
Börsiteade

LHV alustab passiivsete pensionifondidega

AS-i LHV Group tütarettevõte AS LHV Varahaldus pakub alates käesolevast nädalast aktiivselt juhitud pensionifondide kõrval kaht uut, passiivselt juhitud pensionifondi: II samba fondi LHV Pensionifond Indeks ja III samba fondi LHV Pensionifond Indeks Pluss.

Passiivsete fondide peamiseks omaduseks on see, et aktiivset varade juhti­mist neis ei toimu. Fondid on pidevalt turgudele investeeritud ja nende tootlus järgib lähedaselt globaalsete turgude liikumisi. LHV Pensionifond Indeks ja LHV Pensionifond Indeks Pluss fondidel puudub osakute tagasivõtmistasu ja haldustasu on 0,39% aastas.

AS-i LHV Varahaldus juhatuse liikme ja passiivsete fondide fondijuhi Joel Kukemelki sõnul on mõlema pensionifondi investeeringute portfell jaotatud mitmekesiselt, globaalseid indekseid järgivatesse likviidsetesse investeerimisfondidesse. "Fondide investeeringute struktuuri koostades pidasime oluliseks vältida soovimatut vastaspooltega seotud riski, sellepärast ei investeeri meie fondid tuletisinstrumentidega loodud fondidesse," selgitas Joel Kukemelk.

II samba fond LHV Pensionifond Indeks investeerib kuni 75% varadest aktsiafondidesse ja ülejäänud varad paigutatakse kinnisvarafondidesse. III samba Indeks Pluss kogu fondi vara on aktsiariskiga. Võlakirjadesse LHV passiivsed pensionifondid ei investeeri. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse fondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud, arenevad turud ja piiriturud – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist.

"LHV investeerimisfilosoofia järgi on pensionivara aktiivne haldus kogujale suuremat väärtust loov, samas, arvestades turge järgivate fondide populaarsuse kasvu, näeme, et osa pensionifondide klientidest võib huvituda ka passiivsetest fondidest. Passiivsed fondid sobivad eelkõige kliendile, kes suudab investeerimisriske ise hinnata ning on varasemalt investeerimisega kokku puutunud. Lisaks võimekusele hinnata väärtpaberite ja turgude üldist hinnataset peab kliendil olema ka valmisolek muutuste tegemiseks ehk reageerimiseks. Olenemata olukorrast väärtpaberiturgudel passiivsete fondide investeeringute struktuuri aktiivselt ei muudeta, seepärast näeme uute fondide klientidena turuteadlikke kogujaid, kes on valmis taluma märkimisväärseid turu kõikumisi," lisas passiivsete LHV fondide fondijuht Joel Kukemelk.

"Pidevalt turgudele investeerivad pensionifondid täiendavad tänast pensionikoguja valikut ja pakuvad võimalust jagada oma pensionivara aktiivselt ja passiivselt juhitud fondide vahel. LHV Varahaldus on investeerinud edukalt oma klientide pensionivara alates 2002. aastast ja juhib täna 30% Eesti II samba pansionirahast. Usume, et passiivsete fondide lisandumine avaldab soodsat mõju LHV pensioniklientide arvu edasisele kasvule," ütles Joel Kukemelk.

Fondide tingimused, prospekt ja täiendav info on leitav aadressil lhv.ee/pension. II samba fondiga LHV Pensionifond Indeks saab liituda internetis või pangakontoris, III samba fondi LHV Pensionifond Indeks Pluss osakuid saab märkida internetipanga vahendusel.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 250 inimese ja LHV pangateenuseid kasutab üle 100 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on rohkem kui 170 000 klienti. LHV Varahalduse poolt juhitud pensionifondide mahud kokku olid oktoobri lõpu seisuga 933,6 miljonit eurot.

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: +372 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee
         
         Julia Garanža
         Kommunikatsiooni- ja turundusjuht
         AS LHV Varahaldus
         Telefon: 5668 1622
         E-post: julia.garanza@lhv.ee