Danish
Offentliggjort: 2021-06-01 18:05:46 CEST
PFA Invest
Prospekter/prospekt medd.

Ajourførte prospekter for Investeringsforeningen PFA Invest

 

I forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøde d.d. i Investeringsforeningen PFA Invest (”Foreningen”) offentliggøres hermed ajourførte prospekter for Foreningen.

 

Ændringer i prospektet pr. 1. juni 2021
Prospektet indeholder ændringer for afdelingerne Udenlandske Obligationer, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og Europe Value Aktier, hvor det afspejles at afdelingerne er under fusion.

Risikoprofilen angivet i prospektet for afdelingen Højt Udbytte Aktier er ligeledes opdateret.

Endelig er ÅOP tabellen slettet i prospektet og erstattet med en henvisning til Foreningens hjemmeside www.pfainvest.dk.

 

Ændringer i prospektet pr. 14. juni 2021
Prospektet indeholder en opdatering af investeringsfilosofien for afdelingen Kreditobligationer.

Prospektet indeholder desuden en opdatering af koncentrationen for antallet af aktier i afdelingen Globale Aktier.

Prospektet og opdateret Central Investorinformation vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk.

 

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S

        

 

Vedhæftede filerInvesteringsforeningen PFA Invest_Prospekt pr. 1. juni 2021.pdf
Investeringsforeningen PFA Invest_Prospekt pr. 14. juni 2021.pdf