Paskelbta: 2021-09-10 15:04:51 CEST
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Valdybos nario pranešimo apie atsistatydinimą

2021 m. rugsėjo 10 d. AB Klaipėdos nafta (toliau – KN) gavo nepriklausomo Valdybos nario Ina Bradshaw pranešimą apie atsistatydinimą iš jo užimamų KN Valdybos nario pareigų nuo 2021 m. spalio 1 d.

Vadovybės komentaras:
KN vadovybės vardu dėkojame kolegai Ian Bradshaw už jo indėlį siekiant KN strateginių tikslų bei nuolatinio progreso visose veiklos srityse. I. Bradshaw savo kompetencijomis ir profesionalumu reikšmingai prisidėjo rengiant KN ilgalaikę strategiją, užtikrinant KN žinomumą ir sėkmę tarptautiniuose SGD projektuose bei Klaipėdos SGD terminalo projekto įgyvendinime. KN susidūrus su naujais veiklos iššūkiais, padiktuotais globalios pandemijos ir geopolitinių aplinkybių Ian svariai prisidėjo priimant savalaikius sprendimus didinančius bendrovės atsparumą ir užtikrinančius veiklų tęstinumą. Esame dėkingi kolegai už puikų ir profesionalų bendradarbiavimą drauge ieškant energetikos rinkas jungiančių sprendimų.

KN primena, jog Stebėtojų taryba 2021 m. rugpjūčio 19 d. yra paskelbusi atranką keturių nepriklausomų Valdybos narių pareigoms užimti naujai kadencijai. Skelbimas apie vykdomą nepriklausomų Valdybos narių atranką ir atrankos dokumentai yra paskelbti Bendrovės interneto svetainėje: https://www.kn.lt/naujienos/naujienos/skelbiama-kandidatu-i-kn-nepriklausomus-valdybos-narius-atranka/

Finansų direktorius Mindaugas Kvekšas, tel. +370 614 82665