Publicēts: 2020-11-10 13:39:54 CET
Sakret Holdings
Starpperiodu finanšu informācija

Sakret Holdings AS konsolidētais neauditētais starpposma ziņojums par 2020.gada 9 mēnešiem

SAKRET konsolidētais neto apgrozījums 2020.gada 9 mēnešos ir 17,6 MEUR, kas ir tuvu apgrozījumam attiecīgajā periodā 2019.gadā. Pamata produkcijas (sauso un lietošanai gatavo celtniecības maisījumu) pārdošanas apjoms naudas izteiksmē ir saglabājies iepriekšējā gada attiecīgā perioda līmenī, savukārt realizētajā produkcijas apjomā tonnās samazinājums ir par 2%.

Neprognozējamā situācija ar COVID-19, kas sākās 2020. gada marta otrajā pusē, ietekmēja uzņēmējdarbības vidi visās Baltijas valstīs. Neskatoties uz COVID-19 situāciju, un ņemot vērā faktisko situāciju 2020. gada 9 mēnešos, uzņēmuma vadība sagaida, ka kopējais gada apgrozījums tonnās 2020.gadā, salīdzinājumā ar 2019.gadu, samazināsies līdz 2%.

2019./2020. gada ziema bija labvēlīgs laiks būvniecības biznesam, jo ​​temperatūra bija augstāka par vidējo, tāpēc jaunu objektu būvniecība tika sākta netipiski agri. Tā rezultātā, 2020. gada 1. ceturksnī tonnu pieaugums, salīdzinot ar 2019.gada 1.ceturksni, bija 16%. 2020.gada 2. un 3.ceturksnī ekonomiskās aktivitātes negatīvais faktors bija COVID-19, kā rezultātā pārdošanas apjoma samazinājums attiecīgi bija 6% un 7%, salīdzinot ar 2019.gada 2. un 3. ceturksni. SAKRET pabeidza 2020.gada 9 mēnešus ar nelielu pārdošanas apjoma samazinājumu par 2%, salīdzinot ar 2019.gada 9 mēnešiem. Tajā pašā laikā 2020.gada 9 mēnešu neto apgrozījums salīdzinājumā ar to pašu 2019. gada periodu samazinājās tikai par 1% .

2020.gada septembrī uzsākta 2021.gada budžeta sagatavošana. Galvenā uzmanība tiek pievērsta Sakret grupas uzņēmumu stabilai attīstībai un ilgtermiņa izaugsmei.

Ņemot vērā situācijas nenoteiktību attiecībā uz COVID-19 otrā viļņa turpmāko gaitu un ilgumu, kā arī nākotnes preventīvos lēmumus, ko visu Baltijas valstu atbildīgās iestādes pieņēmušas, lai ierobežotu tā izplatību, nav iespējams sniegt ilgtermiņa finanšu prognozi.

   (Pielikumā ziņojums angļu valodā).

         Andris Vanags

         AS Sakret Holdings
         Padomes priekšsēdētajs
         +371 67803650


NASDAQ_2020_Q3_10-11-2020.pdf