English Lithuanian
Paskelbta: 2022-10-11 14:33:32 CEST
East West Agro AB
Pranešimas apie esminį įvykį

AB East West Agro valdybos sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo

Kaunas, Lietuva, 2022-10-11 14:33 CEST -- 2022 m. spalio 11 d. AB East West Agro valdyba, vadovaujantis 2022 m. balandžio 28 d. įvykusio AB East West Agro visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti savas paprastąsias vardines 1 euro nominalios vertės akcijas. Savų akcijų įsigijimui Bendrovė turi sudariusi rezervą. Akcijas numatyta supirkti per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką. Jei akcijų pasiūla viršys įsigyjamų akcijų skaičių, visiems akcijų pardavėjams bus proporcingai mažinamas jų parduodamų akcijų skaičius. Neatsiradus akcijų pardavėjų, numatoma artimiausiu laiku teikti naują pasiūlymą didesne akcijų supirkimo kaina.

 

Įsigijimo sąlygos:

Akcijų supirkimo terminas: 2022 m. spalio 17 d. - 2022 m. spalio 21 d.

Maksimalus įsigyjamų akcijų kiekis: 8 145 vnt.

Bendra maksimali įsigyjamų akcijų kaina 130 320 eurų

Akcijų įsigijimo kaina: 16,00 euro už vieną akciją

 

         Valdybos pirmininkas
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt