Published: 2020-06-03 11:20:34 CEST
Tallinna Vesi
Börsiteade

ASi Tallinna Vesi dividendimakse ex-päev

AS Tallinna Vesi (väärtpaberi lühinimi TVEAT, ISIN kood EE3100026436) fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 12.06.2020 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 11.06.2020. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest.

AS Tallinna Vesi maksab dividendi 1 euro A-aktsia kohta ja 600 eurot B-aktsia kohta. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 26.06.2020. 

Eliis Randver
Kliendisuhete ja Kommunikatsiooni juht
AS Tallinna Vesi
Tel: (+372) 62 62 275
Eliis.randver@tvesi.ee