Publicēts: 2019-07-16 08:26:23 CEST
PATA Saldus
Būtiskas līdzdalības iegūšanas vai zaudēšanas paziņojumi

Paziņojums par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu

AS „PATA Saldus” 12.07.2019. ir saņēmusi Ulda Mierkalna paziņojumu par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu (skatīt pielikumā).

Atbilstoši šim paziņojumam Ulda Mierkalna līdzdalība netiešā veidā ar SIA “PATA” starpniecību 28.06.2019. palielinājās līdz 22.93 %, kopā veidojot netiešu līdzdalību 95.13 % apmērā no AS “PATA Saldus” akcijām.

         Informācijai:
         Biroja administratore
         Linda Ķilevica
         Tel. +371 3807072
         e-pasts: info@patasaldus.lv


Pazinojums_par_nozimigu_lidzdalibu_2019.pdf