Publicēts: 2012-02-01 12:34:25 CET
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

1.februāra valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

Trešdien, 1.februārī,  notikušajā valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdotas parādzīmes 12,0 milj. latu apjomā.

Valsts iekšējā aizņēmuma konkurējošā daudzcenu izsolē tika piedāvāti valsts parāda vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2013.gada 1. februārī (12 mēnešu parādzīmes).

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 45,5  milj. latu, kas 3,8 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Valsts kase maksimālo likmi noteica 2,30 % līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 1,731%.

Ceturtdien, 2.februārī,  notiks valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 12 mēnešu parādzīmes par kopējo summu 3,0 milj. latu pēc nominālvērtības.

         Valsts kase
         Tālr.: 67094222
         Fakss: 67094220
         e-pasts: kase@kase.gov.lv
         www.kase.gov.lv