English Lithuanian
Paskelbta: 2021-11-05 15:10:00 CET
LITGRID
Tarpinė informacija

LITGRID AB skelbia 2021 metų devynių mėnesių rezultatus

LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g.8, Vilnius  skelbia 2021 m. 9 mėnesių veiklos rezultatus.

Pagrindiniai 2021 m. 9 mėnesių finansiniai rodikliai:

  • Pajamos – 172,4 mln. Eur (2020 m. 9 mėn. – 149,1 mln. Eur);
  • EBITDA – 41,3 mln. Eur (2020 m. 9 mėn. – 36,5 mln. Eur);
  • Grynasis pelnas – 20,9 mln. Eur (2020 m. 9 mėn. 18,5 mln. Eur).


Pagrindiniai 2021 m. 9 mėn. veiklos rodikliai:

  • Perduota elektros energija šalies poreikiams – 7,959 TWh (2020 m. 9 mėn. – 7,337 TWh);
  • Operatoriaus atsakomybei priskiriamų tiekimo nutraukimų vidutinė trukmė (angl. average interruption time, AIT) – 0,099 min. (2020 m. 9 mėn. – 0,195 min.);
  • Operatoriaus atsakomybei priskiriamas neperduotos energijos kiekis (angl. energy not supplied, ENS) – 2,823 MWh (2020 m. 9 mėn. – 5,78 MWh).


Pridedama:

1. 2021 m. 9 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos

 2. Pranešimas žiniasklaidai.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
Mob. +370 613 19977
el. paštas jurga.eivaite@litgrid.eu

PriedaiLITGRID FA 2021-09-30.pdf
Litgrid_pranesimas_ziniasklaidai_20211105.docx