English Lithuanian
Paskelbta: 2022-06-21 15:01:00 CEST
Urbo bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Medicinos bankui skirtos poveikio priemonės

UAB Medicinos bankas (toliau – Bankas), bendrovės kodas 112027077, registruotos buveinės adresas Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius, Lietuva.

Medicinos bankas informuoja, kad Lietuvos bankas (LB) atliko Banko planinį tikslinį patikrinimą. Išnagrinėjusi patikrinimo medžiagą, Lietuvos banko valdyba konstatavo, kad Bankas neužtikrino tinkamo vidaus valdymo ir kontrolės, kredito rizikos bei informacinių ir ryšių technologijų rizikos valdymo, todėl įspėjo Banką dėl nustatytų pažeidimų ir įpareigojo per 10 darbo dienų pateikti Lietuvos bankui patikslintą nustatytų pažeidimų ir trūkumų pašalinimo priemonių planą bei iki 2022-12-31 pašalinti nustatytus pažeidimus ir veiklos trukumus, apie tai informuoti Lietuvos banką.

Bankas  informuoja, kad dalis LB nustatytų trūkumų buvo pašalinti dar iki patikrinimo rezultatų svarstymo LB valdyboje, o kiti trukumai bus pašalinti LB valdybos nustatytais terminais.

Daugiau informacijos: Aleksejus Tonkich, Valdybos narys, Finansų tarnybos direktorius, administracijos vadovo pavaduotojas, tel. + 370 698 34055, el. paštas aleksejus.tonkich@medbank.lt