English Lithuanian
Paskelbta: 2022-08-05 18:00:00 CEST
AKROPOLIS GROUP, UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie pakeistas AKROPOLIS GROUP, UAB dukterinių bendrovių SIA „Delta Property“ ir SIA „M257“ valdybų sudėtis

2022 m. rugpjūčio 5 d. AKROPOLIS GROUP, UAB (emitento) dukterinių bendrovių SIA „Delta Property“ (tiesiogiai valdomos emitento) ir SIA „M257“ (netiesiogiai valdomos emitento), kurios yra garantai Obligacijoms, vieninteliai akcininkai priėmė sprendimus, kuriais buvo pakeistos šių bendrovių valdybų sudėtys. SIA „Delta Property“ valdybą po pakeitimų sudarys: Violeta Tvarijonienė, Zane Kaktina ir Manfredas Dargužis, o SIA „M257“ – Violeta Tvarijonienė, Manfredas Dargužis ir Valdis Portnajs. Tos pačios dienos sprendimais šių bendrovių valdybos išrinko Violetą Tvarijonienę valdybos pirmininke. Siekiant įgyvendinti šiuos pakeitimus bei suvienodinti valdymo praktiką bendrovėse, taip pat buvo priimti sprendimai dėl šių įmonių įstatų pakeitimo. Atnaujinti SIA „Delta Property“ ir SIA „M257“ įstatai bus paskelbti emitento interneto svetainėje, kai tik bus įregistruoti.Daugiau informacijos:

Dominykas Mertinas
Rinkodaros ir komunikacijos departamento vadovas
AKROPOLIS GROUP, UAB
+370 64027001
dominykas.mertinas@akropolis.lt